Könsbyte

Sex Reassignment Surgery

För vissa, känns den infödda könstillhörigheten aldrig riktigt rätt; för vilka känslan av att  deras utsida inte reflekterar det som finns inom dem uppstår. Detta kan vara en enormt smärtsam upptäckt, och personen kan brottas med tanken på ett könsbyte i många år, innan denne bestämmer sig för att faktiskt ta och göra det. Ett könsbyte i Thailand innebär en chans att möjliggöra ett mer givande liv för en person.

Beskrivning

Ett könsbyte i Hailand består av en serie procedurer designade att förändra ditt könsmässiga utseende, från man till kvinna, eller från kvinna till man. Detta uppnås genom att kombinera en serie procedurer; som bröstförstoring, adamsäppelrakning, käklinjeminskning, näsplastik, kindförstoring, förändringar av könsorganen, ett ögonbrynslyft och en röstförändring.

Hur lång tid tar denna operation att göra?

Den tar mellan åtta timmar; beroende på hur många procedurer görs.

Vem är en kandidat för ett könsbyte?

Behoven är att personen ifråga är mentalt frisk och över 20 år gammal. Personen måste ha en stark vilja att göra denna operation av personliga orsaker, och måste ha gått igenom tolv månaders konsultation för att verkligen försäkra sig om att denne är psykiskt redo för en förändring. Samtidigt måste personen leva ett helt år ”som” det andra könet; där anatomin ännu inte är förrändrad, men beteende mönstret antar det motsatta könets dito. Detta år, som motsatt kön, tas samtidigt som hormonterapin genomförs.

Hur gör man denna operation?

Det mest dramatiska är förändringen av könsorganen; beroende på om förändringen görs från man till kvinna, eller man til kvinna. Snitt görs i bäckenbenet och en neovagina görs, penis delas på mitten och urinröret repositioneras. Testikelhuden skärs, och testiklarna tas bort. Huden används sedan för att skapa labia minora. och labia majora; vilket ska likna kvinnliga könsorgan. För kvinnor, gäller en trestegsprocess; involverande bröstförminskning, borttagande av äggstockar och livmoder, stängning av vaginan, urinrörsförlängning och prefabrikation, och sedan fabrikation, av det manliga könsorganet.

Vad kan en patient förvänta sig från ett könsbyte i Thailand?

Personen kommer gå därifrån med ett estetiskt korrekt, funktionellt könsorgan, med känsel; vilket också fungerar för att stänga av kissfunktionen medan man har sex.

Vilka är riskerna och sidoeffekterna av ett könsbyte i Thailand?

Det finns en risk för blödning, blåmärksbildning, infektion, hårväxt, sårläkningsproblem, vävnadsdöd, hypertrofisk ärrning och rektovaginal fistel.

Hur länge behöver personen stanna på sjukhuset?

Personen behöver stanna 16 nätter.

Kommer det finnas några märkbara ärr?

Det kommer finnas märkbara ärr, med röda prickar, under ett par månader efteråt; men dessa kommer försvinna allt eftersom.

Vilken typ av bedövning används under ett könsbyte?

Vanlig bedövning används; vilket innebär att personen kommer sova medan könsbytet görs.

Ofta ställda frågor: Hur lång tid måste gå, efter operationen, innan personen kan återuppta sexuell aktivitet?

Personen borde vänta allra minst två månader, efter att operationen genomförs, förrän denne deltar i någon som helst sexuell aktivitet.

Man till kvinna operation i Thailand finns tillgängligt för en person som är född man men som innerst inne känner att han är en kvinna fångad i fel kropp. För dessa personer kan livet vara en enda jobbig upplevelse; vilket, undret, modern läkevetenskap kan ta hand om.

Beskrivning

Man till kvinna operation i Thailand är en livsförändrande operation som kan förändra det fysiska utseendet hos en man; för att låta personen ifråga leva ut sin kvinnliga sida fullt ut. Bröstförminskningsoperation, adamsäppelrakning, hakrakning och benkonturering, näsplastik, ett ögonbrynslyft, en kindförstoring och en röstförändring är de saker som görs för att återskapa patienten för att anta formen av en kvinna.

Hur lång tid tar denna operation?

Denna typ av operation brukar ta ungefär 4-8 timmar att avsluta.

Vem är en kandidat för en könsbytesoperation?

En hälsosam individ, över 20 år, som känner att de behöver ett könsbyte, för att kunna leva ett bra liv. Personen behöver, dessutom, uppfylla tre kriteria: ha genomgått en psykiatrisk konsultering, under det gångna året, genomgått hormonterapi och ha levt sitt liv som kvinna under det gångna året. Efter dessa kriteria uppfyllts, och personen är helt säker på att den vill genomgå ett könsbyte, kan processen gås igenom till fullo.

Hur går denna operation till?

Kirurgen gör ett snitt mellan urinröret och rektumet och skär sedan bort vissa av de muskler som sitter i bäckenbenet; för att skapa en neovagina. Under nästa steg så snittar kirurgen penis; så urinröret kan separeras, från penis, och repositioneras som den nya vaginaöppningen. Skinnet från pungen skärs, och separeras från testiklarna; vilka tas bort. Pungskinnet används, därefter, för att skapa kvinnliga könsdelar; labia majora och labia minora, inkluderas, och tillverkas av hud från ollonet. Kirurgen gör sedan en penisomvändningsvaginoplastik; vilket innebär att penis vänds inåt, och används för att skapa en vagina, vilken antar ett djup av mellan 6 och 7 tum (15-17.5cm). Om penis är relativt kort, så förlänger kirurgen vaginan genom att använda hud från pungen. Klitoris skapas, sedan, från en liten del av ollonet; hud som sätts fast, korrekt, ovanför urinröret.

Vad har en person att vänta från ett man till kvinna könsbyte i Thailand?

Personen kan vänta sig att ha en vulva, en vagina, en labia major och en labia minora, som inte bara ser realistisk ut utan också är kapabel till orgasm. Personen kan förvänta sig att märka att urinröret blivit, på ett korrekt sätt, förkortat och korrekt placerat för att försäkra att urinet rinner nedåt. All erektionsvävnad tas bort för att undvika trängnad av introitus och att urinröret sticker ut när personen blir sexuellt upphetsad. De kommer, dessutom, ha ett adekvat vaginalt djup och en minimering av synliga ärr.

Vilka risker och sidoeffekter kan man förvänta sig vid ett man till kvinna könsbyte i Thailand?

Några av riskerna inkluderar blödning, blåmärksbildning, en risk för infektion, vävnadsdöd, hypertrofisk ärrbildning, rektovaginal fistel, intravaginal hårväxt och problem med sårläkning.

Hur länge behöver personen stanna på sjukhus?

Personen behöver stanna på sjukhus i 16 dagar, efter operation.

Kommer det finnas några ärr?

Ja – under de första månaderna finns synliga ärr, tillsammans med rödaktiga prickar. Dessa försvinner dock med tiden.

Vilken typ av bedövning används för denna operation?

Patienter kan välja mellan en vanlig bedövning eller en epidural sådan.

Before & After

Nights in Hospital: 14
Duration of operation is about 6-8 hours and you need to stay in Thailand for at least 21 days.

Get a personalized quote for free

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.