Kindforminskning

Buccal Fat Pad Extraction

Vackert skulpterade kinder ger karaktär och skönhet till ansiktet. En för rund, eller för fyllig, kind kan ge personen ett knubbigt utseende; vilket kan vara tvärtom resten av dragen. Kindförminskningsoperationer i Thailand kan göra en dramatisk skillnad, vad gäller ansiktets helhetsestetik; ge en mer definierad look, där ansiktets konturer blivit slimmade.

Beskrivning

Kindförminskning i Thailand tar bort fettkuddarna under huden, i den nedre delen av kinden; de kuddar som ger ansiktet det rundade, knubbiga, utseendet. Borttagandet av dessa, kan ge patienten ett mer ihåligt, skulpterat utseende; vilket dramatiskt kan förändra ansiktets konturer.

Hur lång tid tar denna operation att utföra?

Hela proceduren är avslutad på en timme.

Vem är en kandidat för kindförminskning i Thailand?

Den ideala kandidaten, för en kindförminskning i Thailand, är en person som ogillar den överdrivna fylligheten hos den nedre delen av sina kinder; och önskar ett mer ihåligt utseende, snarare än att se knubbig ut.

Hur utförs en kindförminskning?

Ett litet snitt görs, längs med kindens insida, nära tandköttslinjen ovanför den andra övre kindtanden. Kirurgen applicerar externt tryck till kindmuskeln, under kindbenet, vilket tvingar kindfett att tränga ut genom snittet. Det överflödiga fettet dras ut med pincett, och trimmas bort, tills det att kirurgen gjort bedömningen att tillräckligt har tagits bort för att kindområdet ska ha antagit en mer skulpterad look. Snittet sys sedan igen.

Vad kan en patient förvänta sig av en kindförminskningsoperation i Thailand?

Personen som genomgår nämnda operation, har att förvänta en dramatisk förändring av de nedre delarna av kinderna; något som tar bort knubbigheten, från utseendet, och låter en mer definierad look komma fram.

Vilka risker, och vilka sidoeffekter, riskerar man vid valet att genomgå denna typ av operation?

Patienten har att förvänta, uppsvällning, efter proceduren, och svårigheter vad gäller tuggande av mat; det sistnämnda, vilket kan hålla i sig i ungefär en vecka. Det finns, även, risk för blödning och infektion.

Hur länge behöver patienten stanna på sjukhus, efteråt?

Kindförminskningsoperationen är, i vanliga fall, en öppenvårdsprocedure; vilket innebär att det inte ska behöva involvera övernattning på ett sjukhus. Patienten kan, generellt, återvända hem efter en timmes vila, efter operation.

Before & After

Nights in Hospital: 2
Duration of operation is about 1-3 hours and you need to stay in Thailand for atleast 10 days.

Get a personalized quote for free

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.